OL87whc.cz
61 083 QSO

Rules

Aktivita u příležitosti konání 87. MS v ledním holeji v České republice

U příležitosti konání MS v ledním holeji v České republice aktivují kluby OK5T a OK5Z spolu s přáteli od 27.4.2024 do 26.5.2024 šestnáct příležitostných stanic:

OL87DL, OL87F, OL87G, OL87HB, OL87LA, OL87OH, OL87OE, OL87OK, OL87OM, OL87OZ, OL87SM, OL87SP, OL87UN, OL87VE, OL87W a OL87YL.

Stanice budou pracovat v pásmech 160m. 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m a 10m provozem SSB, CW a DIGI (RTTY, PSKxx, FTx).

Všechna spojení budou potvrzena via LoTW a eQSL.

Po skončení akce budou všechna QSO nahrána na clublog a budete moci požádat o papírový QSLlístek přes OQRS system. Prosím neposílejte svoje QSL lístky, na ty nebudeme odpovídat. QSL manager bude Pavel OK1DRQ

Nepřijímáme papírové QSL

Za spojení s příležitostnými stanicemi je vydáván diplom za následujících podmínek:

Každé první spojení s příležitostnou stanicí na libovolném pásmu libovolným druhem provozu se hodnotí jedním bodem. Opakované spojení se stejnou stanicí stejným druhem provozu na stejném pásmu se nepočítá.

Bronzový diplom za 16 bodů s nejméně 8 různými příležitostnými stanicemi

Stříbrný diplom za24 bodů s nejméně 12 různými příležitostnými stanicemi

Zlatý diplom za 32 bodů se všemi 16 příležitostnými stanicemi

Diplom ve formátu .pdf je zdarma ke stažení na adrese https://ol87whc.cz/

Za stejných podmínek mohou o diplom požádat také posluchači, kteří výpis odposlechnutých spojení (formát .adi nebo .xls nebo .doc nebo .txt) zašlou na adresu ol87whc@seznam.czThe 87th Ice Hockey World Championship in the Czech Republic amateur radio activity

During the 87th Ice Hockey World Championship in the Czech Republic, radio clubs OK5T and OK5Z, together with their friends, will operate 16 special event stations from 27.4.2024 to 26.5.2024 as follows:

OL87DL, OL87F, OL87G, OL87HB, OL87LA, OL87OH, OL87OE, OL87OK, OL87OM, OL87OZ, OL87SM, OL87SP, OL87UN, OL87VE, OL87W a OL87YL.

All special even stations will be active on 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m and 10m using SSB, CW and DIGI modes (RTTY, PSKxx, FTx).

All valid contacts will be confirmed via LoTW and eQSL.

After the event all QSOs will be uploaded to clublog and you will be able to apply for QSL card via OQRS system. Please do not send your QSL cards. We will not respond to those. The QSL manager will be Pavel OK1DRQ

We do not accept or send paper QSLs!!!

An electronics award is obtainable based on the rules as follows:

Each first contact with special event station on any band, any mode counts 1 point. Repeated contact with the same special event station, with the same mode, on the same band does not count.

Bronze award: 16 points with at least 8 different special event stations

Silver award: 24 points with at least 12 different special event stations

Gold award: 32 points with all 16 special event stations

An electronics award in .pdf format downloadable at: https://ol87whc.cz/

The SWL reports are valid also for the award. An electronics award is available for SWL operators with the same rules. SWL operators are asked to send their logs (.adi, .xls or .txt formats) to ol87whc@seznam.cz.

Top 10 OK / OM

CANCELED

Top 10 DX

1.9A2AA187
2.DK7JL136
3.UI5A129
4.LY2HM125
5.DL7URB124
6.HA5OW117
7.US5ABI114
8.SP6DNZ109
9.DL1NEO100
10.PG2F98
Top 100 All DX
Admin © 2024 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z